zert innehållsstrategi

Zert, digital närvaro med strategisk grund

Zert är ett IT- och ingenjörsföretag. De har under 20 år levererat system som gör deras kunder både effektivare och säkrare. Idag är de ledande inom sin nisch: riskhantering och teknisk dokumentation.

Kunden

Zert har specialistkompetens inom riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation. Deras kunder tillhör jättarna bland industri-företagen; SCA, Sandvik och BillerudKorsnäs finns alla i kundportföljen.

Utmaningen

Zert hade inte arbetat med digital marknadsföring i någon större utsträckning men insåg att det var hög tid att börja. Men var skulle man börja? Hur skulle man fånga rätt människors uppmärksamhet? Vad skulle man berätta och vem skulle producera och sprida innehållet? Och viktigast av allt: hur skulle digital marknadsföring leda till affärer?

Lösningen

Var börjar man egentligen med sin digitala marknadsföring? Vi bestämde oss för att det fanns en rad frågor som vi tillsammans skulle försöka svara på. Bland dessa började vi med att reda ut vilka affärsmål Zert skulle försöka nå och vilka delmål som fanns på vägen. När vi hade en klar bild av vad vi ville åstadkomma jobbade vi tillsammans fram svaren på en rad andra frågor, t.ex. vilka det egentligen var vi skulle nå och vilka ämnen vi skulle sikta in oss på. Efter det här arbetet började vi utifrån svaren bygga en strategi för innehåll.

När vi tog fram strategin lärde vi oss mycket om både Zert och deras målgrupper. Därför blev det också naturligt att vi var med och tog fram en struktur för deras nya webb. En webb som skulle göra det betydligt enklare för besökaren att få relevant information om deras olika program och tjänster, med målet att konvertera besökaren till köpredo kund.