upkeeper gör content marketing

upKeeper – en smart produkt kräver smart marknadsföring

Kunden

upKeeper Solutions har en IT-lösning som hjälper företag och organisationer med många datorer, telefoner och pekplattor – du kan helt enkelt hantera dessa enheter från ett och samma ställe, vilket möjliggör stora tids- miljö- och kostnadsbesparingar.

janne larsson - upkeeper - content marketing
upKeepers Janne Larsson och Michael Engström vid en av de årliga användarträffarna.

Problemet

upKeeper var i stort behov av en partner som kunde hjälpa dem från nuläge till målläge, en strategisk partner för digital marknadsföring. upKeeper behövde digital räckvidd, få engagemang på webben och i digitala kanaler och skapa leads.

Lösningen

En långsiktigt plan sattes upp, månatliga avstämningar och engagemang från båda parter har gjort att vi byggt upp en plattform för digital marknadsföring som sitter ihop. Vi har en redaktion som skapar målgruppsanpassat innehåll, redaktionen hjälper till med att sprida det och sedan följer vi upp, rapporterar och hjälper till med analysen.  Vi har också hjälpt upKeeper med ett marketing automation-system för att generera och kvalificera leads.

upKeeper är ett framgångsrikt företag, men inte märkvärdigt stort. Därför måste den marknadsföring vi gör hela tiden vara fokuserad och smart. Det betyder i praktiken bland annat att vi använder retargeting och annan precisionannonsering, vi återanvänder content på smarta sätt och fokuserar på väl valda mål.