Edimia content marketing

Edimia – en plan och en redaktion för content marketing

Edimia vill förändra och förbättra inlärningssituationen för elever och lärare. För att nå ut med sitt nya läromedel behövde de en genomtänkt plan och en redaktion för content marketing.

edimia läromedelsplattform
Edimias första produkt, Upptäck mera matte, är omsorgsfullt designat, men framför allt ett helt nydanande läromedel.

Kunden

För Digitala förlaget Edimia handlar allt om att göra livet lite bättre för elever och lärare. Med sitt heltäckande digitala läromedel Upptäck Mera Matte har de samlat allt som både elever och lärare behöver för att få ut så mycket som möjligt av undervisningen.

Problemet

Edimia är ett nytt företag med en ny produkt. När vi träffade dem uttryckte de en önskan om att nå ut med sin kunskap och produkt till Sveriges klassrum – utan att fysiskt besöka dem. De kände väl till sin målgrupp, lågstadielärare, och insåg att de med hjälp av rätt innehåll skulle kunna nå ut och skapa intresse för produkten. Nu behövdes en genomtänkt plan och ett ordentligt redaktionsarbete.

Lösningen

Contentbyrån tog tillsammans med Marketing Tech och Looa fram en plan för content marketing. Med planen, eller innehållsstrategin som vi kallar den,  i ryggen gick vi in som extern redaktion. Hittills har vi t.ex. skapat listor, längre artiklar och infografik. Allt i syfte att uppmärksamma, intressera, motivera och konvertera – eller på ren svenska: att få lärarna att använda produkten.

exempel innehåll
Exempel på den uppsjö av content som producerats , här i formen av infografik.