case billogram

Billogram – för krig mot fakturan med content marketing

Billogram för ett krig mot den traditionella fakturan och allt jidder som följer med den. Deras lösning är lika enkel som självklar – en webbfaktura.

Kunden

Med webbfakturan har Billogram tagit sig an uppgiften att göra en bortglömd del av kundupplevelsen till något som företag kan använda som en strategisk fördel. Genom att göra fakturan interaktiv kan exempelvis frågor om ”den där rabatten” verkligen drogs av, eller om det är smartare att köpa 6 kartonger än 5, skötas i princip i realtid direkt på fakturan.

Man kan räkna ut med knäna att den här kanalen…ja, fakturan…i första hand har möjlighet att skapa en bättre kundupplevelse, men också bli en källa till merförsäljning. Det har dessutom visat sig att köpare betalar den här typen av fakturor snabbare än vanliga fakturor.

Utmaningen

Billogram har tidigare kanske mest gjort sig känd bland mindre företag, frilansare och konsulter. Deras fakturalösning var ett sätt för den gruppen att slippa hela arbetspaketet med fakturor (avprickning, krav och påminnelser). Men om små företag använde denna lösning, varför skulle inte stora företag också kunna göra det?

Den stora utmaningen med den i övrigt geniala tanken är att målgruppen blir annorlunda. Och om målgruppen är ny måste budskapet knackas om. Hur jackar man in i de stora företagens intresse-världar och får dem att på allvar titta på vad webbfakturan kan göra för dem?

Lösningen

Billogram kontaktade Jakob i februari 2016* och ville uttryckligen arbeta med content marketing – och vi var ganska lättövertalade. Behovet av nytt content för den nya målgruppen var dock ganska akut och produktionen kom igång ganska snart.

Det här var dock ingen quick-fix på något sätt (vilket content marketing aldrig är) utan arbetet med processen, produktionen och strategin filades på hela året. Detta arbete finns ingående beskrivet i en tre-delad artikelserie på Billograms blogg.

Allt eftersom arbetet fortskred och de omedelbara behoven hade tillgodosett, skapades utrymme att tänka till igen. Vilken målgrupp ska vi nå egentligen? Och vad ska vi prata om egentligen? Vad är det vi säljer egentligen? En mängd ganska grundläggande frågor om företaget bearbetades. Efter sommaren började vi producera mer och mer content kopplat mot kundupplevelsen, som t ex den här artikeln.

Content marketing-initiativet hade ganska hårda och tydliga mål kopplat till den första insatsen, redan till sommaren 2016 skulle vi överlämna 100 leads – och det lyckades!

*Transparens: Vårt uppdrag avslutades i december 2016 och lämnades över till Uppfatta som tidigare varit delägare i Contentbyrån.