Kunskap och taktik

Där marknad och sälj möts: marketing automation

Har du en webbplats där du kan publicera innehåll? Bra. Har du också ett system för epost-marknadsföring? OK. Har du kanske också ett CRM-system, d.v.s. ett system för att hantera kunder? Hade det inte varit rätt trevligt att sätta samman de här separerade systemen och dessutom se att det ger dig ännu fler fördelar? Välkommen till marketing automation.

vad är marketing automation

Vad är marketing automation?

Kanske gör inte namnet tekniken rättvisa, kanske för marketing automation (MA) tankarna till massutskick och ett automatiserat arbete utan finess och nyanser. Lite plåtigt sådär. Inget kunde vara mer fel.

Så vad är MA? Målet är att i så stor utsträckning som möjligt automatisera händelser i ditt marknadsförings- och försäljningsarbete. Vi använder e-post, landningssidor och sociala medier för att rikta relevant och riktigt bra innehåll till möjliga kunder, fram tills dess att de bedöms redo för en säljkontakt eller kanske ett erbjudande. Med MA-systemet kan du hålla koll på vilka av dina potentiella kunder som verkar mer intresserade än andra.

Det handlar inte om något mekaniskt supersystem för att massbearbeta dina kunder. Ett MA-system som är finjusterat och arbetat med över tid samt kryddat med ett mått av kreativitet, ger dig ett kraftfullt verktyg för att generera kvalificerade leads och få dina besökare att konvertera, d.v.s. göra det du vill att de ska göra på din webb.

Vad kan du konkret göra med marketing automation?

Vi tar ett exempel för att titta på vad du kan göra med marketing automation. Säg att du arbetar hårt för att positionera dig som en expert på din marknad. Det ligger då i ditt intresse att bevaka all utveckling, trender och nya rön. I det här arbetet sammanställer du nu och då rapporter som du vet att dina potentiella kunder också skulle vara betjänta av. Relevant och värdefullt innehåll, helt enkelt.

Hur kan du nu använda de här värdefulla rapporterna för att skapa en relation med potentiella köpare av din tjänst? Med ditt MA-system kan du skapa landningssidor, d.v.s. anpassade webbsidor med väldesignade budskap och tydliga uppmaningar till besökaren att göra saker. Om din potentiella köpare tycker att dina rapporter verkar intressanta nog, ja då kommer hen att via din landningssida och formulär ge dig sin epost. Med automatik skickar systemet sedan ut en länk till din rapport. Kontakten är etablerad.

Det här är såklart bara början av resan. Nu bör du, i takt med visat intresse från den potentiella kunden, fortsätta att ge intressant information. Ju mer du lär dig om vad han eller hon är intresserad av, desto tydligare och direkt kan din kommunikation bli. Och någonstans har du bestämt dig för hur pass stort intresse den tänkta kunden ska visa innan du kontaktar denna med ett erbjudande eller kanske lämnar över till säljavdelningen.

Finessen är att hela det här flödet sker i processer som är mer eller mindre automatiska, även om det givetvis tarvar att du själv har tänkt igenom det hela.

skiss_resa

Illustration ovan: I den tänkta köpresan går kunden från att vara omedveten om din tjänst till att vara redo för köp. Vid sidan av ditt ordinarie innehåll kan MA-systemet vara centralt för att din kund ska ta avgörande kliv i processen mot att bli redo. 

Nycklar: förnuft, känsla och värdefullt innehåll.

Du har redan räknat ut det själv. För att dina tänkta kunder ens ska tänka tanken att dela sin epost-adress med dig, ja då gäller det att ditt innehåll är tillräckligt intressant, engagerande, roligt eller värdefullt. Och vi inser också varför vi måste göra det med ett långsiktigt perspektiv, men känsla och finess – din kund kommer inte att gå med på att bli pådyvlad något i ett tidigt skede om denna inte har önskat så själv. Det misstaget har du helt enkelt inte råd att göra.

Innan du börjar

Innan du ger dig i kast med MA, vad bör du ha tänkt igenom? I rättvisans namn vill jag nog påstå att det bästa är om du har formulerat målet med din webbnärvaro och att du bör ha en innehållsstrategi på plats. Dessutom bör du ha målgruppen klar för dig, och den får gärna vara rätt begränsad i sin formulering då det hjälper dig att vara mer specifika i ditt budskap. MEN: Det här hindrar inte att du börjar testa på liten skala. Rådet är dock att ha en kompetent partner med dig som guidar dig igenom de första delarna. 

Det här är givetvis inte allt. Det finns så mycket mer du kan göra för att både se till att besöksflödet in till din webbsida blir större, samt för att engagera dina potentiella kunder och ge dem rätt typ av information beroende på var de befinner sig i sin resa mot ett eventuellt köp. Men förhoppningsvis har det här gett dig några första idéer om hur du skulle kunna växla upp marknadsföringen på din arbetsplats med MA.

Och innan vi lägger på: Ja, undersökningar visar att du med marketing automation sänker kostnaden för varje lead (potentiell kund) och du sänker också antalet okända leads väsentligt. Det här är bra grejor!

Skulle du vilja se ett MA-stöd i praktiken? Kontakta mig gärna så demonstrerar jag hur ett sådant här verktyg skulle kunna hjälpa er i med er marknadsföring och försäljning.

Om skribenten

Jakob

Jag är VD och digital strateg/taktiker på Contentbyrån.