Analys

Rekrytering – en växande oro bland världens företag

Många företag upplever problem med att rekrytera rätt arbetskraft. Anledningen tros bero på attitydförändringar hos framförallt unga. I dag söker människor mål, mening och balans i livet framför status och pengar. Detta gör arbetsgivarvarumärket viktigare än någonsin.

Det finns en växande oro för många företag för hur de ska lyckas rekrytera rätt arbetskraft i framtiden. Oron har fångats i ett flertal studier på senare tid, bland annat i

Enligt rapporten The Future of Work and the Workplace beror svårigheterna att locka rätt arbetskraft till största del på en attitydförändring hos framförallt unga. Pengar, status och trygghet är inte längre gångbara konkurrensfaktorer för arbetsgivare. I stället söker människor balans, mål och mening. Att få vara med och göra skillnad känns viktigare än att varva lönestegen.

Nyckeln är transparens och en sund företagskultur

Attitydförändringen i kombination med den sociala transparens vi ser i dag gör att företagen inte längre kan lita på att annonsering ska fixa rekryteringen och bygga ett positivt arbetsgivarvarumärke. I dag hänger det istället på värden och företagskultur – och hur väl ett företag lyckas visa upp allt detta. Människors tillit till ett varumärke bygger mer än någonsin på vad företagets anställda säger än på annonsering. Vilka historier man lyckas visa upp inifrån. Hur starkt *arbetsgivarvarumärket är.
– – – – – – –

*Arbetsgivarvarumärke = ett företags rykte som arbetsgivare. Begreppet föddes på 90-talet men hamnade i fokus först efter 2004.

 

Om skribenten

Per

Språkkonsult och innehållsstrateg på Contentbyrån. Du hittar mig i Umeå eller i Stockholm – och alltid på mejlen.