Kunskap och taktik

Kom igång med en redaktionell kalender

Något jag alltid tjatar om när jag är ute hos företag eller föreläser om content marketing är fördelarna med att arbeta med en redaktionell kalender. Många tycker tanken är spännande, men ibland är det svårt att få till nya rutiner och arbetssätt. Här skriver vi hur du kan komma igång och det finns också en färdig kalender för 2017 att ladda ned.

redaktionell kalender, kom igång med

Att inte planera för sitt content, eller i grunden kanske inte ens ha en innehållsstrategi, är att göra sig själv en ganska rejäl otjänst.

De flesta gillar idén med en redaktionell kalender, hela konceptet att jobba mer som en redaktion (obs! detta handlar inte om redaktionell kommunikation överlag, utan detta är en flirt med processen och arbetssättet) kan kännas både spännande och lite intressant.

content markering och redaktionen

Sätt upp en redaktion, ha en redaktionell process och redaktionsmöten. Men gör CONTENT MARKETING.

Men det är lätt att det inte blir mer än en skön idé om man inte får en process runt kalendern som fungerar, eller om alla inte köper tanken. Alla nya rutiner och verktyg tar tid att sätta sig, det måste man räkna med.

Så här kommer några tankar kopplat till arbetet med en redaktionell kalender och hur du kan komma igång. Har ni egna tankar, tips eller råd, dela gärna med er i kommentarerna.

Vad är en redaktionell kalender?

Först, vad är det vi pratar om här? En redaktionell kalender är ett väldigt enkelt sätt att hålla reda på content som ska publiceras. Fördelen med en kalender är att den är enkel att ta till sig och förstå. Dessutom blir det väldigt påtagligt när man ser de tomma fälten att man som arbetsgrupp måste planera in något. En synlig kalender kommer att främja planeringen men också känslan av att man arbetar gemensamt med det här.

kalendern hjälper dig planera framåt

Kalendern i sig är givetvis inte det viktigaste delen i content marketing-arbetet. En kedja är aldrig starkare än sin svagast jadda jadda. Men om ni går in för att göra en kalender som ni alla är bekväma med och tycker innehåller rätt saker, så har den potential att bli symbolen för hela ert content marketing-arbete, ett verktyg som ni använder kanske varje dag.

Hur ska kalendern se ut?

Själva kalendern kan vara ett Post-it system på väggen, ett Excel/Google Sheet-ark, ett stort A3-ark, eller kalendervyn i nåt projekthanteringssystem. Här gäller det att hitta nåt som kommer att fungera i gruppen. Fokusera på enkelhet och överskådlighet och gör det inte för komplext.

Det finns massor av digitala verktyg som kan underlätta arbetet. Men kom ihåg att det inte behöver vara digitalt. Det viktigaste är att ni använder det. För WordPress-användare är Coschedule ett mycket bra verktyg. Svenska Kntnt håller på att ta fram ett spännande verktyg för att planera sitt innehåll också, Konzilo heter programmet och enligt uppgift ska det släppas snart.

Exakta delar i kalendern måste gruppen diskutera fram. Men ska man hårddra det behövs egentligen bara en vanlig hederlig kalender där du kan zooma in på dagar. Använd märkpennor, färger, taggningar, post-its eller vad ni är bekväma med för att förtydliga det som är viktigt.

Vi har tagit fram en enkel redaktionell kalender i Google Sheets som ni kan ladda ned, använda eller inspireras av. Kom ihåg att för att kunna modifiera den måste ni spara om filen på er egen Google Drive (spara som/save as).

ladda ned kalender

Kalendern och innehållsstrategin

Kanske är det frestande att börja fylla kalendern med content-uppslag för kvartalet, halv- eller helåret. Men risken, om man inte först funderat igenom målet med content marketing-initiativet, är att man bara planerar för content. Bara content. Inte för content marketing.

Och då var vi tillbaka till den kära gamla innehållsstrategin. Gör den först. Åtminstone en första version av den med ett antal strategiska utgångspunkter, som exempelvis vilka affärsmål ni vill stödja med content marketing, vad ni ska prata om, fundera igenom målgruppen och vilka kanaler som är viktiga.

Från strategi till kalender, att komma igång

Hur tar man sig från det strategiska arbetet till själva kalendern? Så här skulle jag rekommendera att du gör:

  1. Börja med innehållsstrategin. Svara på frågor om varför ni gör detta, vem ska göra det, och hur, när och var sker publicerandet. Gena inte för mycket utan ge er själva en chans till eftertanke och skapa ett utgångsläge som ni kan på nåt sätt mäta er själva mot och ge initiativet en mening som är större än bara att ”göra content”.
  2. Dokumentera processen.  Vem gör vad och hur ser flödet ut? Gör det här som en del av strategiarbetet och uppdatera det sedan om ni kommer på bättre sätt att jobba (det gör man alltid). Vem är ansvarig för nya idéer, vem uppdaterar kalendern, osv. Försök hitta processer som verkligen funkar och skruva på dem över tid. Överarbeta inte – komplexa processer fungerar väldigt sällan.
  3. Gör kalender färdig. Märk ut alla viktiga dagar, produktlanseringar, mässor, redan inplanerade kampanjer och andra viktiga (eller intressanta) händelser och kanske t o m händelser som ni identifierat är viktiga för er målgrupp. Se till att alla vet var kalendern är och hur den funkar.
  4. Gå igenom era ämnen. Om ni har en lista med ämnen från innehållsstrategin så är det läge att bearbeta den nu. Gå igenom den en gång till och ha gärna enskilda workshops där ni spånar ämnen och idéer. Har ni svårt att hitta idéer så använd gärna vår Content Canvas som du kan ladda ned här. Det här arbetet måste vara återkommande, men givetvis har det en viktig plats i början.
  5. Bryt ut ämnen till uppslag och konkreta idéer. Dessa idéer kan du med fördel samla i ett innehållsregister. Vill ni inte ha ytterligare ett styrdokument med i processen så går det att utgå helt från kalendern (läs mer om det nedan).
  6. Placera ut varje content-enhet på kalendern. När ska den och den enheten ut? Kanske kan ni spara en rad i kalendern för var den ska publiceras och om det är något speciellt att tänka på.
  7. Ha kalendern tillgänglig och arbeta med den. När ni har redaktionsmöten eller idémöten, se till att den finns tillgänglig för snabb referens. Det finns ingen anledning att gömma den eller bara ha den för speciella chefer – alla som på något sätt är inblandad tjänar på att få se helheten. Gör den tillgänglig.

ladda ned content idea canvas

Bron mellan strategin och kalendern – innehållsregistret

Beroende på hur arbetsgruppen ser ut och omfånget på content-initiativet så kan det vara bra att också upprätta ett innehållsregister.

Åh, nej, ytterligare ett styrdokument! 🙂 Visst, det går att arbeta bara från kalendern, eller bara från en lista/register där man märker upp när saker ska publiceras. Vår erfarenhet är att det är bra att använda sig av båda.

Ett register kan ha detaljerad information om vilken målgrupp du vill möta, var i köpprocessen ni siktar in er, format/kanaler, nyckelord, etc. Registret kan även innehålla content-enheter vars idé behöver slipas på eller idéer för framtiden. Den här typen av register blir med tiden en viktig källa för att kunna inventera det content ni producerat.

Kalendern bör vara enklare och kanske bara innehålla planerade/publicerade enheter. Syftet är att ha ett verktyg som är visuellt, enkelt och som ni alla kan samlas runt för genomgångar.

Lycka till med er redaktionella kalender!

avskiljare

Behöver ni hjälp med att sätta upp en redaktionell kalender eller hitta en process kring löpande idé-arbete? Slå oss en signal (jag finns på 070 – 662 93 00) eller mejla oss så tar vi ett snack.

avskiljare

Läs också: Infografik – från varumärkesplattform till redaktionell kalender

 

Om skribenten

Jakob

Jag är VD och digital strateg/taktiker på Contentbyrån.