Strategi

Content Idea Canvas – ett verktyg för att komma igång med content marketing

Vi märkte att många av våra kunder inte tyckte sig ha något att berätta. Därför tog vi fram ett verktyg för just det: ett verktyg för att kontinuerligt hitta relevanta idéer för sin content marketing.

Få organisationer tycker sig veta vad de ska berätta

Av alla de organisationer som kontinuerligt vill marknadsföra sig med relevant innehåll är det förvånansvärt få som tycker att de har något att berätta. Därför kan content marketing kännas långt borta även om man tror på idén. Många är vana att arbeta med kreativa kampanjer där den relevanta kopplingen många gånger saknas. Då är det ganska enkelt att vara kreativ.

Av de organisationer som har en bra varumärkesplattform att stå på är det få som lyckats översätta den till kommunikation. Och då är det ganska få från början som har något som kvalificerar sig som en bra varumärkesplattform. Därför känns det i regel snårigt och svårt att börja med content marketing. Hur ska man hitta sina idéer? Hur vet man att de är relevanta?

content marketing och varumärket

Att översätta sitt varumärke till content marketing är en utmaning.

Såhär kan man komma igång med content marketing

Ett sätt att komma närmare en framtid med fungerande content marketing är att skapa, omforma eller förtydliga sin varumärkesplattform. Att göra plattformen till en källa som det går att hämta idéer ur. Men även de som har en sådan plattform måste klara av att översätta den till kommunikation, i det här fallet content marketing.

Att hitta sig själv på varumärkesnivå är ett stort arbete i sig. Men att översätta det visar sig oftast vara en ännu större utmaning. Hur säkerställer du t.ex. att du pratar om sådant som dina kunder verkligen vill höra eller behöver? Och inte bara om sådant som du själv tycker att du ska prata om?

En canvas för att kontinuerligt hitta relevanta idéer

För att hjälpa alla som vill att komma igång med content marketing på egen hand har vi tagit fram en Content Idea Canvas. Den guidar er till vad ni ska berätta och hjälper er göra det utifrån såväl ert varumärke som era mottagare. Det är ett enkelt sätt att göra rätt (åtminstone någorlunda rätt) från början. Samtidigt måste man komma ihåg att content marketing handlar mycket om att lära sig under resans gång. Men en bra start som tar hänsyn till rätt saker kommer se till att ni orkar fortsätta och att resultaten inte behöver dröja onödigt länge.

 

ladda ned content idea canvas

Om skribenten

Per

Språkkonsult och innehållsstrateg på Contentbyrån. Du hittar mig i Umeå eller i Stockholm – och alltid på mejlen.