Innehållsstrategi

En innehållsstrategi är nyckeln till ett lyckat arbete med innehåll och content marketing. Det är ett strategiskt dokument med tydliga instruerande inslag som blir er vägvisare för att löpande kunna producera innehåll av hög kvalitet.

Ett axplock av viktiga frågor som strategin besvarar är:

  • Vilka mål har ni med er innehållsmarknadsföring?
  • Vad är målgruppen ni riktar er till intresserad av?
  • Hur ser processen från idé till publicering ut?
  • Hur mäter och följer ni upp varje innehållsbit?

Vi sätter för alla våra kunder alltid målet att ta fram en innehållsstrategi; utan en sådan kan content marketing inte lyckas fullt ut. Däremot kan vägen till strategin se olika ut. Ibland formar vi t.ex. kortfattade innehållsstrategier att börja producera innehåll utifrån, för att löpande fördjupa och utveckla dem.


Innehållsstrategi i vår process

vår process och innehållsstrategi

Andra ämnen

MålgruppsanalysWebbE-bokSociala medierMarketing automationInnehållsstrategiTonalitetPodcastVideoMät och uppföljningSökmotoroptimeringNyhetsbrevUtbildning